Seo ve Reklam Stratejisti

Ömer Agah Ulusoy

"Hayat Ölümden Önce Bir Rüyadır."

Kâr Nedir ? Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır ?

Kâr Nedir ? Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır ? 17/09/2020

Kâr, bir ürünün veya hizmetin üretiminde kazanılan gelirin maliyetten tutarından yüksek olma halidir. Bu durumun tersinde ise zarar ortaya çıkar.

Birim ürünün satış miktarına “fiyat” denir. Fiyat, ticarette çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı gibi..

Mal satın alınırken satıcıya ödenen fiyata ise “alış fiyatı” denmektedir. Mal satılıncaya kadar farklı masraflar yapılır. Bu harcamaların, alış fiyatına eklenmesiyle bulunan fiyata ise “maliyet” denir. Eğer bir ürün, maliyet tutarının üzerinde bir fiyatla satılmışsa, bu satışta kâr edilmiştir. Eğer ürün, maliyet tutarının aşağısında bir fiyatla satılmışsa, bu satışta da zarar edilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere kârlı bir satışta maliyet fiyatı ile kâr tutarı toplanınca satış fiyatı ortaya çıkar. Zarar edilen bir satışta ise maliyet tutarından zarar tutarı eksiltilerek satış fiyatı belirlenir. Dolayısıyla şöyle denilebilir; kârlı bir satış için satış fiyatı maliyet fiyatından büyüktür olmalıyken, zararlı bir satışta ise satış fiyatı maliyet tutarından küçük olmalıdır. Uygulamada satış tutarı ile maliyet tutarı arasında bulunan farka “net kâr”, satış fiyatıyla alış fiyatı arasında bulunan farka ise “brüt kâr” denmektedir. Kâr veya zarar, maliyet veya satış tutarının yüzdesi olarak verilmektedir. Yani, kâr veya zarar hesaplanırken, maliyet fiyatı veya satış fiyatı esas alınabilir.

 

Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır ?


Bir örnekle açıklayalım;

Alış fiyatı 500TL olan bir ürünün, satış fiyatı ise 750TL olsun. Bu üründen elde edilen kazanç oranı (750 - 500) x 100 / 500 = 250 x 100 / 500 = 50TL'dir.

 

Kâr Marjı Nasıl Hesaplanır ?


Bir örnekle açıklayalım;

Alış fiyatı 500TL olan bir ürünün, satış fiyatı ise 750TL olsun. Bu ürünün kar marjı (750 - 500) X 100 / 500 = 250 X 100 / 750 = 33.33 yani %33.33'tür.

 

Kâr Nasıl Hesaplanır ?


Bir örnekle açıklayalım;

Alış fiyatı 100TL olan bir ürünün, satış fiyatı 120TL olsun. Bu üründen edilen kâr tutarı 120 - 100 = 20TL'dir.

 

Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır ?


Alış fiyatının kazanç oranı kadar arttırılması ile satış fiyatı hesaplanır.

Örneğin;

Alış fiyatı 200TL olan bir ürünün satışından %20 kâr ediliyorsa bu ürünün satış fiyatı 200 x (100 + 20) / 100 = 200 x 1,2 = 240 TL'dir.

 

Alış Fiyatı Nasıl Hesaplanır ?


Satış fiyatının 100 katının, kâr oranının 100 ile toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Örneğin;

Satış fiyatı 240TL olan bir üründen %20 kâr ediliyorsa bu ürünün alış fiyatı 240 x 100 / (100 + 20) = 240 / 1,2 = 200 TL'dir.

Alış Fiyatı Nasıl Hesaplanır Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır Kâr Nedir Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır Kâr Marjı Nasıl Hesaplanır Kâr Nasıl Hesaplanır

Yorum Yap